EXHIBITION  VIDEO

視頻展示

沉浸式交互體驗視頻展示

體感互動展示係統-手勢識別互動

幻影成像係統

互動地幕投影係統

飛屏互動體驗係統

互動觸摸屏

VR係統-虛擬現實

L幕投影

環幕影院

360度沉浸體驗空間

  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >